Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc người Việt

Phỏng vấn của truyền hình nhân dân về: Vấn nạn sách giả – Bào mòn văn hóa đọc người Việt