KHOA HỌC

Không giới hạn trong giới hàn lâm học thuật, chúng tôi mong muốn cung cấp cho đại chúng sự hiểu biết mang tính hệ thống về hai lĩnh vực: Khoa học xã hội và Khoa học kĩ thuật – công nghệ. Xây dựng nền tảng kiến thức và bám sát hơi thở thời đại là hai tiêu chí của mảng sách này.

Khoa học xã hội

TIMES xuất bản và giới thiệu sách Khoa học xã hội đến với bạn đọc Việt Nam với mục đích gây dựng kiến thức cho mỗi cá nhân về các giá trị nhân văn cốt lõi của nhân loại, trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của các thành tựu mới về công nghệ.

Chúng tôi mong muốn cung cấp kiến thức trên các khía cạnh: về con người, cộng đồng và xã hội; về hành vi của con người, tương tác giữa người với người, và giữa con người với các thiết chế xã hội, môi trường tự nhiên và công nghệ.

Khoa học kĩ thuật và công nghệ

TIMES xuất bản và giới thiệu sách Khoa học kĩ thuật – công nghệ cho độc giả Việt Nam với mong muốn bổ sung kiến thức khoa học kĩ thuật một cách có hệ thống cho một quốc gia đang hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa; đồng thời, chúng tôi sẽ cập nhật kiến thức về các thành tựu công nghệ mới của thời đại.