GIÁO DỤC

TIMES cung cấp các kiến thức không được dạy và học ở nhà trường.
Chúng tôi hướng đến việc cung cấp những kiến thức, phẩm chất và kĩ năng cho môi trường cho việc học tập suốt đời với ba thành tố căn bản: Người học (Hiếu học), Gia đình (Hòa thuận) và Nhà trường (Hạnh phúc).

Người học

Người học không giới hạn ở học sinh (K12) và sinh viên, mà bao gồm bất kì ai thuộc mọi lứa tuổi, giới tính và nghề nghiệp có nhu cầu học tập suốt đời.
Ưu tiên của chúng tôi là cung cấp kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập của người Việt Nam để hoàn thiện bản thân, trau dồi năng lực và phẩm chất tương ứng với những đòi hỏi của thời đại.

Gia đình

Gia đình là môi trường đầu tiên và có ảnh hưởng quan trọng lâu dài đến quá trình học tập suốt đời của mỗi cá nhân.
TIMES mong muốn cung cấp kiến thức cho môi trường gia đình học tập, thông qua đó tăng cường gắn kết giữa các thành viên nhờ tinh thần học hỏi lẫn nhau và sự hiểu biết chung giữa các thế hệ.

Nhà trường

TIMES mong muốn cung cấp kiến thức, phẩm chất và năng lực cho đội ngũ quản lí, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới môi trường học tập và thúc đẩy các tương tác giữa nhà trường và xã hội (các nhu cầu của thời đại).