TIMES KIẾN TẠO: TRI THỨC MỚI, VẬN HỘI MỚI

Thay cho bài phát biểu chúc tụng mở màn như thông lệ cho mỗi dịp kỉ niệm thành lập công ty của hầu như mọi doanh nghiệp, tức là có thể rất nhàm chán với người nghe, tôi muốn chia sẻ với các bạn suy nghĩ của tôi vào lúc này.

Bất kì tổ chức nào, dù doanh nghiệp hay tổ chức phi lợi nhuận, đều không thể phát triển bền vững nếu thiếu đi triết lí làm cốt lõi tư tưởng cho mọi hoạt động. Đối với doanh nghiệp, triết lí của tổ chức có thể hiểu đồng nghĩa là triết lí kinh doanh. Một doanh nghiệp có thể trải qua và vươn lên ở các dấu mốc 1 năm thiết lập, 3 năm xây dựng, 5 năm cất cánh, 10 năm phát triển, 20 năm định vị giá trị trong xã hội để đi xa hơn trong cuộc trường chinh hàng thế hệ cho mục tiêu bền vững hay không đều phần lớn phụ thuộc vào triết lí kinh doanh của doanh nghiệp ấy.

Triết lí kinh doanh của chúng ta phải là sự đồng nhất như một của mỗi thành viên trong ngôi nhà TIMES ở ba thành tố (3S): Sứ mệnh, Sự nghiệp và Sẻ chia lợi ích.

Sứ mệnh của chúng ta là cung cấp hệ thống kiến thức, phẩm chất và kĩ năng cho con người và vì con người. Với sứ mệnh này, TIMES cần phải trở thành một tổ chức kiến tạo những tri thức tiên tiến, mang tính thời đại để mang lại những vận hội mới cho mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và xã hội.

Sứ mệnh này ngày càng có ý nghĩa quan trọng khi làn sóng công nghệ đang tràn đến mạnh mẽ: con người có thể lướt trên làn sóng ấy hay không, hay bị nó nhấn chìm tùy thuộc vào những gì mà họ chuẩn bị ngay từ ngày hôm nay – là một nền tảng tư duy mới và những giá trị nhân bản mà máy móc không thể thay thế được. Chúng ta đang ở trong một công cuộc bước ngoặt của lịch sử nhân loại và phải góp phần tích cực vào công cuộc ấy.

Sự nghiệp của chúng ta là theo đuổi đến cùng sứ mệnh, mà mục đích ở giai đoạn hiện nay là góp phần kiến tạo nên một thế hệ công dân toàn cầu mới bằng hệ thống kiến thức và giải pháp do chúng ta cung cấp.

Sẻ chia lợi ích từ kho tàng tri thức thời đại của nhân loại với người Việt; đồng thời thông qua quá trình này, TIMES cũng nhận được giá trị tưởng thưởng từ cộng đồng, nhờ đó có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp nội dung của Việt Nam.

Để hiện thực hóa được triết lí kinh doanh này, chúng ta cần xây dựng được Hệ giá trị – Hệ phẩm chất của TIMES:

– Hệ giá trị: Chúng ta cũng cần phân biệt mình với các doanh nghiệp khác, đó là TIMES là một doanh nghiệp ĐẦU TƯ VÀO GIÁ TRỊ: giá trị về sản phẩm, giá trị về con người và giá trị của tổ chức.

– Hệ phẩm chất: Chúng ta phải thể hiện được bản chất của doanh nghiệp, tức là kinh doanh. Chúng ta cần phân biệt mình với các tổ chức phi lợi nhuận: Là một doanh nghiệp, chúng ta cần có tư duy hướng đến kết quả. Muốn có kết quả, chúng ta phải HÀNH ĐỘNG.

Ngày hôm nay TIMES vừa tròn 1 tuổi. Cũng ngày hôm nay, chúng ta kêu gọi trong tổ chức của mình một chương trình xây dựng khẩu hiệu (Slogan) và các giá trị cốt lõi (Core Values) của Công ty. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có một Slogan tuyệt vời và các giá trị tích cực để toàn thể Công ty theo đuổi. Chính các bạn, những thành viên của TIMES, là những người đang cùng nhau kiến tạo nên những giá trị của ngôi nhà chung của chúng ta. Ngôi nhà ấy mang tinh thần của thời đại. Ngôi nhà ấy cũng mang hơi thở của cuộc sống khẩn trương, gấp gáp và đầy nhiệt huyết, sáng tạo của mỗi con người ở đây.

Cảm ơn các bạn đã gia nhập TIMES và mỗi ngày đều đóng góp trí tuệ, tâm sức của mình để Công ty trở nên lớn mạnh.

Mong rằng cùng ngày này sang năm, tất cả chúng ta sẽ thấy Công ty phát triển lên một tầm cao mới – trong sự phát triển ấy chắc chắn có sự trưởng thành thêm nhiều bậc của mỗi chúng ta.

Long Biên, 19/01/2024

     Vũ Trọng Đại

   Chủ tịch HĐQT