Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) và Học viện SAMA (Sconnect Academy Media Arts)

Sáng ngày 20/02/2024, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) và Học viện SAMA (Sconnect Academy Media Arts) .
Sconnect là công ty chuyên về các sản phẩm trên nền tảng digital, và họ cũng là đơn vị chủ quản của nhân vật nổi tiếng Wolfoo trên YouTube. Đây cũng là nơi xưởng phim hoạt hình và xây dựng nội dung online lớn nhất Việt Nam.
Nhằm mục tiêu phát huy chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường, TIMES và Học viện SAMA đã thảo luận và đi đến kí kết với nhau những nội dung hợp tác ban đầu và mong rằng sớm có những sản phẩm chung trong tương lai.