Tên sách gốc: Flourish

Tác giả: Martin E. P. Seligman Ph.D.

Khổ sách: 14×20,5cm

Số trang: 568 trang

Giá bìa: 319.000đ

Phát hành: T5/2024

THĂNG HOA

Nhận thức mới về hạnh phúc

Tên sách gốc: Flourish

Tác giả: Martin E. P. Seligman Ph.D.

Khổ sách: 14×20,5cm

Số trang: 568 trang

Giá bìa: 319.000đ

Phát hành: T5/2024

Nội dung: Theo truyền thống, mục tiêu của tâm lý học là làm giảm bớt đau khổ của con người, nhưng mục tiêu của phong trào Tâm lý học Tích cực mà Tiến sĩ Seligman đã lãnh đạo trong 15 năm, thì khác – đó là về việc thực sự nâng cao tiêu chuẩn cho tình trạng của con người.

Cuốn sách dựa trên công trình thay đổi cuộc chơi của Tiến sĩ Seligman về sự lạc quan, động lực và tính cách để chỉ ra cách tận dụng tối đa cuộc sống, tiết lộ một lý thuyết mới đầy sức sống về những điều tạo nên một cuộc sống tốt đẹp – cho cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Trong một quá trình phát triển hấp dẫn của suy nghĩ và thực hành, Flourish chắt lọc tất cả những gì Tâm lý học Tích cực hướng tới.